Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  |  English

Nieuws

Last updated 170730 by Dick Verduin

 

Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief 45 van juni 2017 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder documenten en vervolgens de folder nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform jaargang 16 nummer 45 juni 2017

Inhoud Nieuwsbrief juni 2017

1. Van de redactie
2. Van de bestuurstafel
3. Verslag Klankbordgroep
4. Commissie Communicatie
5. Toekomstbestendig biotechnologiebeleid
6. Nieuwtjes
7. Discussielijst
8. EBSA 2018
9. ABSA 2017

Engelse versie film Bureau Biosecurity beschikbaar!

Het bureau biosecurity is het nationaal kennispunt voor de overheid en voor organisaties waar met risicovolle biologische stoffen wordt gewerkt. Het doel van het bureau biosecurity is om het nieuwe biosecurity beleid van de overheid uit te dragen door onder andere workshops en voorlichting.

http://www.bureaubiosecurity.nl/

- NL versie: http://www.bureaubiosecurity.nl/Kennisplein/Biosecurity_Film

- EN versie: http://www.bureaubiosecurity.nl/en/Information/Biosecurity_movie

De films kun je ook afspelen via Youtube:
- NL versie: https://www.youtube.com/watch?v=ZFnLoqxI34Y
- EN versie: https://www.youtube.com/watch?v=6RPFoTt2l-s

Gebruik van 70% ethanol voor desinfectie

(Onderstaande tekst is gebaseerd op informatie verschenen in de Nieuwsbrief van juli 2009 van de Vereniging BVF Platform en aangevuld met de informatie uit de Nieuwsbrief van september 2012)

Ethanol in een concentratie van 70% wordt in veel laboratoria gebruikt als desinfectiemiddel. Door het water in de oplossing kan ethanol micro-organismen binnendringen. Ethanol werkt vervolgens vetoplossend en eiwitdenaturerend. De oplossing verdampt en laat geen residuen achter. Het is heel snel (na een minuut) werkzaam tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen met envelop (zoals HIV en Hepatitis B en C). Het is niet voldoende werkzaam tegen sporen van bacteriën zoals die van Bacillus subtilis, of virussen zonder envelop (ook wel hydrofiele virussen genoemd) zoals adenovirus en norovirus.

Een desinfectiemethode bestaande uit het opbrengen van in 70% ethanol gedrenkte doekjes, gevolgd door schoonwrijven en daarna nogmaals besproeien, werkte wel afdoende voor B. subtilis. Waarschijnlijk worden de sporen verwijderd door het wrijven. Bovendien werkt een tweede desinfectiestap (door het nogmaals besproeien) extra desinfecterend.

In Nederland geldt sinds 1 oktober 2008 voor ethanol in de lucht op de werkplek een wettelijke grenswaarde van 260 mg/m³ voor een blootstelling gedurende acht uur. Deze waarde is gebaseerd op het kankerverwekkend vermogen van ethanol. Dit is gevonden in epidemiologische onderzoek naar de inname van ethanol en het risico op borstkanker bij vrouwen. Voor piekblootstellingen (gedurende 15 minuten) geldt een grenswaarde van 1.900 mg/m³. Deze laatste waarde is afgeleid uit de directe irritatie van ethanoldamp voor ogen en luchtwegen.

Ethanol staat in Nederland op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Op grond daarvan dient er een alternatief gezocht te worden voor het gebruik in de werksituatie.Als dat niet beschikbaar is, moet het gebruik van alcohol worden onderbouwd, moet er een risico-inventarisatie en –evaluatie van de werkzaamheden worden gemaakt en moet de blootstelling zo laag mogelijk worden gehouden.

Er is geen gelijkwaardig alternatief voor ethanol. Een schatting van het worst-case scenariovan de blootstelling kan worden gemaakt met behulp van een rekenmodel dat gebruikt is bij Wageningen UR (University & Research Centre) voor de volgende situatie: het desinfecteren van een microbiologisch veiligheidskabinet (MVK) type2 van 1,80 m breed met 35 ml 70% ethanol (voldoende om het werkblad een minuutnat te houden). Normaliter heeft zo’n MVK een luchtrecirculatie van 70%. Vaak wordt deze iets verstoord door snelle handelingen zoals bijvoorbeeld het desinfecteren. Dus stel er treedt 50% uittreding van de lucht op; de concentratie in de raamopening bedraagt dan maximaal 15 mg/m³. Dat is ruim beneden 10% van de grenswaarde voor piekblootstelling. Stel dat deze kast staat in een ruimte van 25 m³ zonder ventilatie, dan bedraagt de concentratie in de lucht van de ruimte maximaal 400 mg/m³. Dat is meer dan de grenswaarde voor de 8-uurs-blootstelling! Echter als er wel ventilatie is (stel de voor een laboratorium gewenste ventilatie van 5 x per uur), dan bedraagt de concentratie circa 125mg/m³. Dit is beneden de grenswaarde voor de 8-uurs-blootstelling. Met andere woorden in een goed geventileerde ruimte is te verwachten dat het desinfecteren van een MVK met voldoende 70% ethanoloplossing geen overschrijding van de grenswaarden veroorzaakt. Als er twijfel is aan de afmeting en ventilatie van de ruimte, is het aan te bevelen luchtconcentraties van ethanol te laten meten, zowel direct na het desinfecteren als in de vier uur daarna.

Voor het gebruik in andere situaties (bijvoorbeeld. het behandelen van een spill of het besproeien van materialen buiten een MVK) kan ook een schatting gemaakt worden van de blootstelling.

Het besproeien van materiaal gebeurt meestal vlak voor het MVK. Er van uitgaande dat er per keer 10 ml 70% ethanol wordt gesproeid, wordt de concentratie in de lucht buiten het MVK in een niet geventileerde ruimte van 25 m³ met behulp van bovengenoemde rekenmodel geschat op 220 mg/m³. Dit is meer dan10% van de grenswaarde voor piekblootstelling (deze is 1.900 mg/m³). Als deze werkzaamheden gedurende de hele dag plaatsvinden, dan komt de concentratie in de buurt van de grenswaarde voor 8-uurs-blootstelling: 260 mg/m³. In het eerste geval kan dus irritatie van ogen en luchtwegen optreden, in het tweede geval bestaat er in theorie een verhoogd risico op borstkanker. Als de ventilatie van de ruimte de gewenste 5 x per uur haalt, dan is de geschatte concentratie 70 mg/m³; dus beneden 10% van de grenswaarde voor piekblootstelling en beneden 50% van de grenswaarde voor 8-uurs-blootstelling.

Tijdens het desinfecteren van een spill door besproeien met 70% ethanol, absorberen met doeken, opruimen en afnemen van het oppervlak met doeken) zijn door Fujifilm Manufacturing Europe BV persoonlijke luchtbemonsteringsmetingen uitgevoerd ineen geventileerde ruimte gedurende 15 minuten, door de handelingen meerdere keren achter elkaar uit te voeren (een worst-case situatie dus). De resultaten lieten een luchtconcentratie zien van 290 mg/m³. Dus in deze situatie is de mogelijke concentratie in de lucht hoger dan 10% van de piekblootstelling. Bij een eenmalige afhandeling van een spill in een geventileerde ruimte zal de concentratie beneden deze 10%-waarde liggen en dus geen risico op luchtwegirritatie geven. Bij een niet-geventileerde ruimte kan de concentratie wel in de buurt komen van de 10%-waarde.

Aanbeveling: laat de ventilatie in een ruimte controleren door een Technische Dienst. Als deze lager is dan vijfvoudig, laat dan de concentratie van ethanol in de lucht meten, direct na het desinfecteren en in de vier uur daarna.

Diny van Faassen (06-46705551)

Biologischeveiligheidsfunctionaris/arbeidshygiënist

16 oktober 2012

Video "Precies zoals het hoort"

Bureau GGO heeft met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de video "Precies zoals het hoort" op YouTube gezet. De video is vrij te gebruiken voor instructie maar uiteraard niet om te misbruiken (bewerken, commercieel uitbaten, etc.). Er
mogen voor educatieve doelen stukjes buiten de context van de film worden gebruikt. Opnieuw monteren en daarmee wijzigen van het scenario mag niet.
Via de volgende link is de video op YouTube te vinden:
De link is: http://www.youtube.com/watch?v=xbdi95IxUw8&feature=youtu.be
(De korte link is: http://youtu.be/xbdi95IxUw8).
Bronvermelding:
Instructiefilm over "Veilige microbiologische techniek (VMT) en GGO-regelgeving",
voor biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF), gemaakt in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen ministerie van VROM).

Inloggen en gebruikersnaam

23-7-2008 Momenteel is het zo, dat uw gebruikersnaam gelijk is aan het emailadres dat op 1 mei 2008 bij ons bekend was. Indien u ooit uw emailadres wijzigt, blijft uw oude gebruikersnaam van kracht! U kunt dus nooit met uw nieuwe emailadres als gebruikersnaam inloggen. Als u problemen heeft kunt u dit melden aan Moniek de Liefde - van Beest of René van Elk.


Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 45 van juni 2017 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder docum
Lees meer »

Engelse versie film Bureau Biosecurity beschikbaar!

Engelse versie film Bureau Biosecurity beschikbaar!
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS