Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  |  English

Cursusaanbod

Last updated 170117 by Dick Verduin

Hebt u iets voor deze pagina's?
Mail de gegevens aan de Commissie Communicatie.
Geeft u wel precies aan hoe u wilt dat uw informatie op deze pagina komt
.

De link voor de video precies zoals het hoort, vindt u hier: Video "Precies zoals het hoort"

BVF-cursus via Bureau GGO

De cursus is opgezet door Bureau GGO, Ministerie van IenM en de Vereniging BVF Platform. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor nieuw erkende BVF's (deze krijgen schriftelijk een uitnodiging), maar kan ook als opfriscursus dienen voor al wat langer meedraaiende BVF's. De cursus is ook toegankelijk voor plaatsvervangende BVF's en medewerkers die de BVF bij het uitvoeren van zijn taak ondersteunen. Deelname is afhankelijk van het aantal aanmeldingen

Een aantal BVF’s - leden van de Vereniging BVF Platform - verleent medewerking aan de cursus door het houden van een inleiding over een van de onderwerpen ‘waar een BVF wat van moet weten’. Deze BVF collega's zijn een groot gedeelte van de dag aanwezig en aanspreekbaar voor vragen en discussie.

Klik hier voor informatie en de data van de eerstvolgende cursus.

The Principles of Biosafety
An international course, organised by Ghent University, University of Antwerp

University of Leuven and Perseus BVBA.
14-18 September 2015, Ghent, Belgium

People responsible for biosafety and biorisk management in an organization have to cope with an increasing complexity and diversity of topics. The course aims at providing a comprehensive overview of all essential elements involved in biosafety and biorisk management, and at strengthening the biosafety practitioners to build their own systematic approach.

zie: http://www.molecularbiotechnology.ugent.be/PBM-2015/index.php

Interactieve, online masterclass over H(erkennen) E(valueren) en B(eheersen van) Biologische Agentia (HEBBA online)

Het doel van de masterclass is het leren herkennen en evalueren van (diepgaande) risico’s van biologisch materiaal, en adviseren over beheersing ervan, inclusief de gevoelige medewerker.

De masterclass vergt circa 20 studie-uren, bestaande uit zelfstudie inclusief ingangstoets, een interactieve online sessie met experts (Per Staugaard, geregistreerd biologischeveiligheidsfunctionaris; Jaap Maas, bedrijfsarts met specialisatie biologische agentia) over specifieke aspecten van HEBBA (zoals Biologische arbeidhygiënische strategie, Zoönosen en risico's van dierlijk materiaal, RI&E, plan van aanpak en de gevoelige medewerker, een voortgangstoets, en het uitwerken en insturen van een eigen casus, met feedback daarop door dezelfde experts in een tweede online sessie.

De doelgroep bestaat uit biologische-veiligheidsfunctionarissen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en bedrijfsartsen, zodat minimaal HBO+-niveau wordt gegarandeerd  

De interactieve masterclass wordt nog een keer opnieuw geven: 13 mei en 1 juli 2015 zijn de de online sessies. U  kunt zich tot 15 april 2015 aanmelden door een mail te sturen naar: diny@biosafetyconsult.nl onder vermelding van HEBBA-on line, uw voorletters en achternaam, geboortedatum, adres, e-mail.

Heeft u nog vragen, mailt of belt u dan met de cursusleider: Diny van Faassen, diny@biosafetyconsult.nl, 06-51717810

PS. Houdt www.biosafetyconsult.nl in de gaten voor het laatste nieuws over de masterclass!

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Website: http://www.hanlifesciences.nl
Contactpersoon:
Corina van den Bergh

Telefoonnummer: +31 24  353 19 78

Hogeschool Leiden

Het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) van Hogeschool Leiden biedt uitstekend praktijkgericht onderwijs op het gebied van biologische veiligheid en werken met GGO’s. Persoonlijk contact en aandacht voor de (ontwikkelings)behoeften van de cursist staan centraal. Onze werkvormen sluiten aan bij de leerdoelen en wensen van de klant/opdrachtgever. Wij bieden - zonder winstoogmerk - een hoog niveau van service. Excellente docenten van de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden en vooraanstaande experts uit het werkveld ontwikkelen en verzorgen de nascholingen.

Uw scholingsbehoefte is uitgangspunt voor onze nascholingen.
Lees meer over maatwerktrajecten cbd.hsleiden.nl of stel uw vragen via cbd@hsleiden.nl.

Contactpersoon: Mw. ing. Tonny de Vos
Adres: Hogeschool Leiden, Centrum Bioscience en Diagnostiek,
Postbus 382, 2300 AJ Leiden / Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 
Telefoonnummer: 071-51 88 743 / 071-51 88 753 
E-mail: cbd@hsleiden.nl
Website: cbd.hsleiden.nl

Hogeschool Rotterdam

Website: http://www.hogeschool-rotterdam.nl
Contactpersoon:
Otto Middelkoop

Telefoonnummer: +31 10 24 14 989

Hogeschool van Utrecht, Centrum voor Natuur & Techniek

      • Cursussen en opleidingen
      • In-companytrainingen
      • Deeltijd en duaal opleidingen
Website: http://www.hu.nl
Contactpersoon:
Ir. Lenneke Kok Adviseur na- en bijscholing Life Sciences & Chemistry

Hogeschool van Utrecht, Centrum voor Natuur & Techniek

E-mail: infot@cvnt.nl
Telefoonnummer: 030 - 275 88 43

Fontys Hogeschool, Eindhoven

Cursus Microbiologie en VMT, basistechnieken

Voor medewerkers die (willen gaan) werken in een microbiologisch laboratorium geeft deze cursus een basis in de microbiologie. Daarnaast leert u microbiologisch veilig experimenteren in het microbiologische laboratorium. Indien u de cursus met goed gevolg heeft doorlopen, kunt u microbiologische werkzaamheden uitvoeren op VMT-niveau. De cursus is bedoeld voor medewerkers die (willen gaan) werken in een microbiologisch laboratorium. Indien u deze cursus met goed gevolg doorloopt en de afsluitende toets voldoende gemaakt wordt, ontvangt u een certificaat uitgegeven door Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. De cursus is NVML geaccrediteerd met 14 UEC.

Website
: http://www.fontys.nl
Contactpersoon: Marlies Dams
Telefoonnummer: +31 6 13 86 49 35
Fontys Hogeschool TNW, Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Vacature Biologische Veiligheidsfunctionaris (24 uur/week) bij Erasmus MC

Vacature Biologische Veiligheidsfunctionaris (24 uur/week) bij Erasmus MC
Lees meer »

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 44 van maart 2017 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is weer te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder docum
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS