Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Korte ontstaansgeschiedenis

De vereniging is op 20 mei 1999 te Utrecht opgericht en is voortgekomen uit het in 1996 tijdens een landelijke bijeenkomst van biologischeveiligheidsfunctionarissen ingestelde BVF Platform. De directe aanleiding daartoe was de behoefte bij BVF's aan een onafhankelijk forum voor het uitwisselen van kennis en ervaring en voor het bundelen van hun belangen.
Het platform is omgezet in een vereniging met het oog op de mogelijkheid van het verwerven van gelden voor het uitvoeren van projecten. Op 19 november 1999 vond te Utrecht de eerste Algemene Ledenvergadering en tevens oprichtingsvergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden onder meer vier van de huidige werkcommissies ingesteld: de commissies Wet- en regelgeving, Educatie, Desinfectie en Communicatie. Aansluitend aan de ledenvergadering vond het mini-symposium “GGO's over de vloer” plaats, over de praktische implementatie van hoofdstuk 3 van de Regeling GGO.

De symposia aansluitend aan de jaarvergaderingen in volgende jaren hadden als titels:

 • Vervoer van micro-organismen (2000)
 • Bouw en inrichting van ingeperkte laboratoria (2001)
 • Nieuwe Regeling GGO (2002)
 • De GGO-controle onder de loep (2003)
 • GGO's in de samenleving: van Ingeperkt Gebruik naar Introductie in het Milieu (2004)
 • Desinfectie: een zaak van leven en dood (2005)
 • EBSA conferentie (2006)
 • Desinfectie: kans of risico op overleving? (2007)
 • De BVF in een veranderende wereld: verdieping, verbreding & professionalisering (2008)
 • De BVF en aangrenzende werkvelden (2009)
 • Actuele ontwikkelingen rond bioveiligheid (2010)
 • Facetten van biologische veiligheidsmanagement (2011)
 • Wat doet een GGO op de "markt" (2012)
 • Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bio-risico's (2013)
 • Risico-analyses, voorkomen versus genezen (2014)
 • Micro-organismen kennen geen grenzen (2015)
 • Genetische manipulatie. Waarom niet?! (2016)
 • De BVF in een "geregeld" Europa!  (2017)

 

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Bericht over privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) in werking getreden. Ook voor onze vereniging heeft dit consequenties.
Lees meer »

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 51 van december 2018 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder documenten en vervolgens de folder nieuwsbrieven9
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS