Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English
Last updated 150520 by Reinoud Bouwer

Programma van eisen voor een E-learning Biosafety en Biosecurity

De BVF heeft te maken met het beoordelen van medewerkers op hun deskundigheidsniveau alvorens de medewerker wordt toegelaten om te mogen  werken met ggo’s.  Het verschil in de achtergrondkennis en ervaring van de te beoordelen medewerkers is vaak groot. Tegenwoordig zijn veel medewerkers vanuit het buitenland afkomstig  en zijn niet of nauwelijks bekend met de werkvoorschriften uit de Regeling GGO. In grote organisaties is het voor de BVF vaak niet mogelijk om zelf iedere nieuwe medewerker instructie te geven. Deze taak wordt dan overgedragen aan de VM of onderzoeksleider (OL). Tussen VMs/OLs zijn ook onderlinge verschillen in opleidingsniveau, waardoor het niveau en de inhoud van deze voorlichtingen niet gelijk is. Om het kennisniveau van alle medewerkers op voldoende en gelijke hoogte te tillen en om de werkdruk op de VM/OL en BVF te verlichten kan e-learning worden ingezet. Door middel van e-learning is het mogelijk om een grotere groep te bereiken en het is altijd direct beschikbaar.      

De commissie Educatie heeft op basis van ervaringen van enkele leden van de commissie, gesprekken met onderwijsdeskundigen en input van leden van de Vereniging BVF Platform een programma van eisen (PvE) opgesteld voor het ontwikkelen van een e-learning.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Bericht over privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) in werking getreden. Ook voor onze vereniging heeft dit consequenties.
Lees meer »

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 51 van december 2018 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder documenten en vervolgens de folder nieuwsbrieven9
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS