Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Discussielijst van de Vereniging BVF Platform

Via deze lijst kunt u experts benaderen voor vragen op het gebied van bioveiligheid. Vragen worden meestal snel en doeltreffend beantwoord.

Discussielijst inkijken

Directe link naar discussielijst van de Vereniging BVF Platform (BVF-Platform@list.ecompass.NL).  Deze werkt alleen als u al aangemeld bent als deelnemer aan de discussielijst.
Hier, in het archief, vind je ook de discussies sinds 2001

Discussielijst aanmelden - stap 1 Listserv

AANMELDEN bij Listserv voor het kunnen gebruiken van de discussielijst van de Vereniging BVF Platform als u BVF bent of gaat worden. Het is geen alternatief voor het aanmelden als lid bij de Vereniging BVF Platform. Het begint met u aan te melden bij LISTSERV voor een wachtwoord.

Discussielijst aanmelden - stap 2 Commissie Communicatie

Stuur een mail aan één van de lijstbeheerders (Marc Fluttert, Karin de Cock en Arie Voordouw) met het verzoek om deel te nemen aan de discussielijst via Commissie Communicatie.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

International course Principles of Biosafety

This international course provides a comprehensive review of all essential elements of risk assessment and risk management, and highlights topics indispensable for biosafety practitioners to fulfil their tasks.
Lees meer »

Vacature Batavia Biosciences voor Virologist & BioRisk Officer


Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS