Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Cursusaanbod

Last updated 190123 by Karin de Cock

Hebt u iets voor deze pagina's?
Mail de gegevens aan de Commissie Communicatie.
Geeft u wel precies aan hoe u wilt dat uw informatie op deze pagina komt
.

De link voor de video precies zoals het hoort, vindt u hier: Video "Precies zoals het hoort"

BVF-cursus via Bureau GGO

De cursus is opgezet door Bureau GGO, Ministerie van IenM en de Vereniging BVF Platform. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor nieuw erkende BVF's (deze krijgen schriftelijk een uitnodiging), maar kan ook als opfriscursus dienen voor al wat langer meedraaiende BVF's. De cursus is ook toegankelijk voor plaatsvervangende BVF's en medewerkers die de BVF bij het uitvoeren van zijn taak ondersteunen. Deelname is afhankelijk van het aantal aanmeldingen

Een aantal BVF’s - leden van de Vereniging BVF Platform - verleent medewerking aan de cursus door het houden van een inleiding over een van de onderwerpen ‘waar een BVF wat van moet weten’. Deze BVF collega's zijn een groot gedeelte van de dag aanwezig en aanspreekbaar voor vragen en discussie.

Klik hier voor informatie en de data van de eerstvolgende cursus.

Avans + te Breda

Cursus: Veilig werken met biologische agentia
Bij deze cursus ligt de focus op de eisen vanuit de arbeidsomstandighedenwetgeving en is in die zin aanvullend op cursussen die meer gericht zijn op de ggo-regelgeving.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Risico's van werken met ziekteverwekkende micro-organismen
• Eisen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet: RI&E, meldingsplicht, arbeidsgezondheidskundig onderzoek
• Veilig werken met biologische agentia
• Transport van biologische agentia
• Afvalinzameling
• Calamiteiten en kleine ongevallen
• Bio-arbeidshygienische strategie.

Klik hier voor informatie en de data van de eerstvolgende cursus

Als u vragen heeft over deze cursus of als u een cursus op maat gemaakt wilt hebben naar uw eigen wensen, neem hiervoor contact op met Petra van der Veeken.
Mw. ing. Petra van der Veeken
Avans⁺, Heerbaan 14-40 , 4817 NL Breda,
Postbus 2087, 4800 CB Breda
Telefoonnummer: 076-525 88 88
E-mail: laboratorium@avansplus.nl
Website: https://avansplus.nl

Interactieve, online masterclass over H(erkennen) E(valueren) en B(eheersen van) Biologische Agentia (HEBBA online)

Het doel van de masterclass is het leren herkennen en evalueren van (diepgaande) risico’s van biologisch materiaal, en adviseren over beheersing ervan, inclusief de gevoelige medewerker.

De masterclass vergt circa 20 studie-uren, bestaande uit zelfstudie inclusief ingangstoets, een interactieve online sessie met experts (Per Staugaard, geregistreerd biologischeveiligheidsfunctionaris; Jaap Maas, bedrijfsarts met specialisatie biologische agentia) over specifieke aspecten van HEBBA (zoals Biologische arbeidhygiënische strategie, Zoönosen en risico's van dierlijk materiaal, RI&E, plan van aanpak en de gevoelige medewerker), een voortgangstoets, en het uitwerken en insturen van een eigen casus, met feedback daarop door dezelfde experts in een tweede online sessie.

De doelgroep bestaat uit biologische-veiligheidsfunctionarissen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en bedrijfsartsen, zodat minimaal HBO+-niveau wordt gegarandeerd  

De interactieve masterclass is in het verleden gegeven. Wanneer deze opnieuw wordt gegeven is op dit moment bij ons niet bekend.  

Heeft u nog vragen, mailt of belt u dan met de cursusleider: Diny van Faassen, avf@xs4all.nl, 06-51717810

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Website: http://www.hanlifesciences.nl
Contactpersoon:
Corina van den Bergh

Telefoonnummer: +31 24  353 19 78

Hogeschool Leiden

Het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) van Hogeschool Leiden biedt uitstekend praktijkgericht onderwijs op het gebied van biologische veiligheid en werken met GGO’s. Persoonlijk contact en aandacht voor de (ontwikkelings)behoeften van de cursist staan centraal. Onze werkvormen sluiten aan bij de leerdoelen en wensen van de klant/opdrachtgever. Wij bieden - zonder winstoogmerk - een hoog niveau van service. Excellente docenten van de Faculteit Science & Technology van Hogeschool Leiden en vooraanstaande experts uit het werkveld ontwikkelen en verzorgen de nascholingen.

Uw scholingsbehoefte is uitgangspunt voor onze nascholingen.
Lees meer over maatwerktrajecten cbd.hsleiden.nl of stel uw vragen via cbd@hsleiden.nl.

Contactpersoon: Mw. ing. Tonny de Vos
Adres: Hogeschool Leiden, Centrum Bioscience en Diagnostiek,
Postbus 382, 2300 AJ Leiden / Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 
Telefoonnummer: 071-51 88 743 / 071-51 88 753 
E-mail: cbd@hsleiden.nl
Website: https://cbd.hsleiden.nl

Hogeschool Rotterdam

Website: http://www.hogeschool-rotterdam.nl
Contactpersoon:Jan de Jong

Telefoonnummer: (010-7944875).

Hogeschool van Utrecht, Centrum voor Natuur & Techniek

      • Cursussen en opleidingen
      • In-companytrainingen
      • Deeltijd en duaal opleidingen
Website: http://www.hu.nl
Contactpersoon:
Ir. Lenneke Kok Adviseur na- en bijscholing Life Sciences & Chemistry

Hogeschool van Utrecht, Centrum voor Natuur & Techniek

E-mail: infot@cvnt.nl
Telefoonnummer: 030 - 275 88 43

Fontys Hogeschool, Eindhoven

Cursus Microbiologie en VMT, basistechnieken

Voor medewerkers die (willen gaan) werken in een microbiologisch laboratorium geeft deze cursus een basis in de microbiologie. Daarnaast leert u microbiologisch veilig experimenteren in het microbiologische laboratorium. Indien u de cursus met goed gevolg heeft doorlopen, kunt u microbiologische werkzaamheden uitvoeren op VMT-niveau. De cursus is bedoeld voor medewerkers die (willen gaan) werken in een microbiologisch laboratorium. Indien u deze cursus met goed gevolg doorloopt en de afsluitende toets voldoende gemaakt wordt, ontvangt u een certificaat uitgegeven door Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. De cursus is NVML geaccrediteerd met 14 UEC.

Website
: http://www.fontys.nl
Contactpersoon: Marlies Dams
Telefoonnummer: +31 6 13 86 49 35
Fontys Hogeschool TNW, Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS