Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Doel van de Vereniging BVF Platform

De Vereniging BVF Platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De Vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor biologischeveiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving inzake het vervaardigen en toepassen van genetisch gemodificeerde organismen.
Daarnaast richt de Vereniging zich op ondersteuning van hen die in hun werk te maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen, zoals bedoeld in het Arbo-besluit. De Vereniging stimuleert uitwisseling van kennis, door het geven van informatie en het organiseren van studie-bijeenkomsten. Zij wil onderzoek gericht op de praktijk bevorderen en de belangen van leden behartigen bij overheden en andere instanties.

Beleidsplan

In het beleidsplan 2014 – 2017 worden de missie van de vereniging, de visie van het bestuur en de doelstellingen voor de periode tot eind 2017 weergegeven. In een bijlage wordt de organisatie van de vereniging beschreven.

Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten gewijzigd in 2015 en Huishoudelijk reglement  zijn te downloaden als Acrobat PDF-bestand.

Werkprogramma

Om de BVF zo goed mogelijk in zijn activiteiten te ondersteunen kan de Vereniging (tijdelijke) commissies instellen. Gebaseerd op een inventarisatie van de behoeften van de BVF heeft de Vereniging momenteel vijf commissies ingesteld.

 

 

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS