Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Desinfectie en reiniging

Waar vind ik informatie over desinfectie?

1. Raadpleeg het dossier Biociden op www.arbokennisnet.nl (via Gevaarlijke stoffen) voor algemene informatie over het (toegelaten) gebruik van desinfectiemiddelen in Nederland. 

2. Wanneer is reiniging voldoende en wanneer moet er gedesinfecteerd worden? Reiniging verwijdert de grootste hoeveelheid aanwezige micro-organismen en hun voedingsbron, waardoor de achterblijvende organismen zich niet sterk zullen vermeerderen. Als een grotere reductie is gewenst, moet er worden gedesinfecteerd (minimaal log 5 reductie). Volledige afdoding vraagt om sterilisatie.

3. Raadpleeg voor algemene Arbo-aspecten rond biociden Arbo-informatieblad 28 van SDU uitgevers te Den Haag. Hoofdstuk 6.1 van het boekje Veilig werken met micro-organismen, parasieten en cellen in laboratoria en andere werkruimten (H. Schellekens, Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM), 4e druk 2010) gaat over Decontaminatie. Voor specifieke Arbo- en milieuaspecten van een desinfectiemiddel is het veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) van de fabrikant de beste informatiebron.

4. Op de site van de Vereniging BVF Platform is een eerste versie van de database van gevalideerde desinfectiemiddelen te raadplegen Er kan gezocht worden op het af-te-doden organisme.

5. Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) regelt de toelating in Nederland van handelsproducten op dit gebied. In hun database (www.ctgb.nl) vindt u de toegelaten middelen inclusief hun N-nummer, toepassingsgebied en wettelijk gebruiksvoorschrift.

6. Op de site van de afdeling CRISP van MUMC+. http://crispmaastricht.nl/  vindt u onder Veiligheid -> Biologische veiligheid -> Procedures en werkinstructies: Instructie desinfectie laboratoria en proefdierruimten. Dit is te beschouwen als een voorbeeld van een Good Practice.

7. Op de site van de Werkgroep Infectiepreventie (www.wip.nl ) vindt u hun richtlijnen (o.a handhygiëne) waarin desinfectie regelmatig voorkomt.

We  hopen dat u deze antwoorden kunt gebruiken. Aarzel niet om een nieuwe vraag te mailen aan de voorzitter van de Commissie Desinfectie van de Vereniging BVF Platform.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS