Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Veelgestelde vragen

Inrichting werkruimten

Zijn kleedsluizen noodzakelijk op ML-I-niveau?

Neen. Zie de inrichtingsvoorschriften voor dit niveau in de Regeling GGO.

Hoe en waar worden de labjassen omgewisseld?

In werkruimten zonder kleedsluis of voorruimte, moet werkkleding in de werkruimte worden achtergelaten. In werkruimten met een sluis of voorruimte blijft gebruikte werkkleding in deze ruimten achter. Wanneer dergelijke ruimten verdeeld zijn in een schone en een vuile zijde, dan blijft gebruikte werkkleding aan de vuile zijde. Persoonlijke kleding en schone werkkleding (voorraad) blijft aan de schone zijde.

Moeten de wanden van een ML-I -en ML-II-lab tot aan het plafond waterafstotend zijn?

De inrichtingsvoorschriften voor deze niveaus in de Regeling GGO laten zich daarover niet uit. De wanden moeten goed reinigbaar en ontsmetbaar zijn, wat niet gelijk staat met waterafstotend. Over een eventuele hoogtebeperking wordt niet gesproken. Wij adviseren een uniforme uitvoering van vloer tot plafond, zeker bij nieuwbouw, omdat de meerkosten zeer gering zijn. Er zijn situaties denkbaar (bijv. aanpassing van bestaande werkruimten), waarin niet de gehele wand gelijk is uitgevoerd. De te vereisen hoogte hangt dan af van de aard van de werkzaamheden (soort micro-organisme [overlevingskans, overdrachtsroute], te bewerken volumes, aard van de technologie [apparatuur onder overdruk]).

Mag men in een ML-I-lab luxaflex ophangen?

Ja. Maar zonweringen van horizontale lamellen zijn stofnesten en zijn daarom vanuit het oogpunt van arbeidshygiëne in een lab niet aan te bevelen.

Wat is de ventilatievoud (4 of 5) voor ML-I -en ML-II-labs?

Voor deze inperkingniveaus gelden de richtlijnen voor laboratoria in het algemeen (zie richtlijnen AI-blad 18, blz. 23: vijfvoudig is in het algemeen voldoende).

Wanneer (bij gebruik van welke biologische-agentiaklassen) moet een biohazard downflowkast type II een luchtafvoer naar buiten bezitten met het oog op het vrijkomen van voor de mens gevaarlijke toxines in de vijfvoudig geventileerde labruimte?

Hierover bestaan geen richtlijnen, omdat alle agentia (ongeacht hun risicogroep) in principe de HEPA-filters niet passeren. De beslissing voor afvoer naar buiten of niet hangt daarom af van de eventuele gevolgen van het falen van de uitstootfilters. Over de stelling dat kasten met een enkelvoudig uitstootfilter altijd naar buiten moeten afvoeren zijn de meningen verdeeld. Bij activiteiten met aerogeen overdraagbare ziekteverwekkers is bij zulke kasten in elk geval afvoer naar buiten gewenst of gebruik van kasten met dubbele uitstootfilters. Afhankelijk van de aard van het agens (bijv. ernstige gevolgen, lage besmettelijke dosis, geen therapie of therapie met ernstige bijwerkingen) kan zelfs bij dubbele uitstootfilters afvoer naar buiten gewenst zijn. Afvoer naar buiten vergemakkelijkt in elk geval de uitgasprocedure.

Bij gebruik van toxines is een luchtafvoer naar buiten vereist.

Moeten we in de praktijk nog een onderscheid maken tussen ML-I en ML-II ? Wat zijn standaardeisen voor ML-II en wat is optioneel (gewenst)?

De meerkosten voor een ML-II-uitvoering zijn (zeker bij nieuwbouw) nihil. Met het oog op flexibele inzet van de werkruimten is bouwkundige uitvoering op ML-II-niveau veelal de beste keus.

Onderzoekers hier hebben belangstelling voor werken met genetisch gemodificeerde Caenorhabditis elegans, een minuscuul wormpje dat zich voedt met micro-organismen. Volstaat een standaard ML-I-lab hiervoor?

Een standaard ML-I-lab volstaat hiervoor. Besteed wel aandacht aan het voorkomen van verspreiding via het riool.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS