Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Transport: links

Last updated 140527 by Dick Verduin

Verpakkingen voor infectieus materiaal UN3373, UN2814 en UN 2900 en genetisch gemodificeerde organismen UN 3245 (anders dan afval)

De onderstaande firma’s kunnen verpakkingen leveren die geschikt zijn voor het versturen en transporteren van biologische materialen. Zij kunnen verpakkingen leveren voor het verzenden van biologische monsters met TNT-post (zie Praktijkrichtlijn), over de weg volgens het ADR en via de lucht volgens de ICAO- en IATA-richtlijnen.

Carepack

Dangerous Goods Management

Minigrip

Transposafe (alleen voor UN 3373)

Als u nog iets zoekt van Neocontra dan kunt u dat vinden op Transposafe

Andere leveranciers (wereldwijd) kunnen worden gevonden met behulp van dit te downloaden document.

Verpakkingen voor het transporteren van afval van Categorie B biologische materialen en specifiek ziekenhuisafval

Voor het transporteren van afval van Categorie B biologische materialen en specifiek ziekenhuis afval zijn containers nodig die voldoen aan P621 (ADR) en PI622 (ICAO). Dit zijn de bekende specifiek ziekenhuis afval containers. De onderstaande firma’s kunnen in Nederland deze containers leveren. Het is geen complete opsomming, maar het zijn de meest bekende leveranciers. Naast deze leveranciers kunnen de vaten ook via de transporteur van specifiek ziekenhuis afval worden aangeschaft.

Mauser  

INFA Lentjes

HW-logistics  

Rigling  

De firma’s Mauser en Rigling leveren ook speciale deksels of vaten waardoor de volle vaten eerst gedestrueerd kan worden voordat de vaten worden afgevoerd. Dit stelt overigens wel eisen aan het autoclaaf programma en ook aan de lading. 

Verpakkingen voor het transporteren van de hoog infectieuze afval

Voor het transporteren van afval dat Categorie A organismen bevat en dus geclassificeerd moet worden als UN 2814 of UN 2900 naar de ZAVIN in Dordrecht  zijn verpakkingen nodig die voldoen aan P620. De gewone afvalcontainers voor specifiek ziekenhuisafval voldoen niet aan de P620 (ADR) of PI602 (ICAO) eisen. In Nederland zijn drie aanbieders van P620/PI602 verpakking voor afval. Dit zijn Carepack, Mauser en HW-logistics. Deze verpakking zullen voor een heel klein gedeelte van het afval afkomstig uit ziekenhuizen, laboratoria e.d. worden ingezet. Meestal zal het afval binnen het instituut worden geïnactiveerd d.m.v. destructie in een autoclaaf. Ondanks dat de aantallen relatief gering zullen zijn, kunnen deze verpakkingen in noodsituaties van pas  komen. 

De verdere eisen die aan transport, begeleidende documenten, etc. voor het vervoer van dit afval worden gesteld zijn te vinden in de transportrichtlijnen. 

E-statushouders voor luchttransport

Wanneer gevaarlijke stoffen met luchttransport worden vervoerd. Voor deze stoffen is een Shippers Declaration for Dangerous Goods nodig die alleen ondertekend mag worden door een A- of E-statushouder. Een instituut kan zelf een A-statushouder zijn, maar als dat niet zo is moet er gebruik worden gemaakt van de diensten van een E-statushouder die door het zetten van de handtekening op de verantwoordelijkheid voor de zending overneemt van de verzender. Een instituut kan zelf de diensten van een E-statushouder inhuren, maar dit kan ook gedaan worden door de koerier die de materialen voor het instituut transporteert en zelf geen E-statushouder is. In Nederland zijn 3 E-statushouders:

SGS Dangerous Goods Services. Deze firma is onderdeel van BioLogistic Services, een samenwerkingsverband tussen Carepack, Fiege en SGS, dat gespecialiseerd in het transporteren van biologische materialen

Special Cargo Services

Dangerous Goods Management

Overige links

Teksten van het ADR en de ICAO (versies 2009-2011)

Gevaarlijke stoffen in passagiersbagage

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Voorbeelden van labels voor gevaarlijke stoffen

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS