Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Links

Algemeen

All the Virology on the World Wide Web

Biotechnologie startpagina

Dit is Biotechnologie
Dit is Biotechnologie een themaportaal, dat toegang geeft tot informatie over één onderwerp, in dit geval biotechnologie. 

Environmental Health & Safety van de Oklahoma State University

Gevaarsetiketten

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

RDMG uitgeverij

Dolan DNA Learning Centre van Cold Spring Harbor Laboratory

The WWW Virtual Library of Biosciences
Zeer informatieve site met heel veel links.

Veilig werken met micro-organismen, parasieten, en cellen in laboratoria en andere werkruimten
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) beschouwt het als haar taak om richtlijnen op te stellen voor het verantwoord werken met micro-organismen op basis van het actuele kennisniveau over pathogeniteit en die aansluiten bij de vigerende regelgeving. Vanaf 1995 is daarom gewerkt aan het onderbrengen van de richtlijnen van de COGEM, de wetgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen, de Arbowetgeving op het gebied van hygiënisch werken en de vorige uitgave van de KNVM betreffende veilig werken in één nieuwe richtlijn. Deze richtlijn van de KNVM wordt in dit boekje gepubliceerd. Afhankelijk van de kennisontwikkeling, ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving en internationale ontwikkelingen zal deze richtlijn van tijd tot tijd aangepast worden.
4de editie, 1ste druk 2016.

Voedingscentrum

Webgidsen van Favos

Video "Precvies zoals het hoort"

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS