Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Commissies

Commissie Wet- en Regelgeving

Werkprogramma

De Commissie volgt de ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot werkzaamheden met GGO's en biologische agentia en aangrenzende wetgeving zoals regels voor vervoer van biologische agentia en het afvalbeleid. Hiertoe worden contacten onderhouden met de Ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, LNV, VWS, SZW, met de inspecties van VROM en Verkeer en Waterstaat en de Voedsel en Warenautoriteit (LNV), Bureau GGO en de COGEM. Ook zijn er contacten onderhouden met andere organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM), Werkgroep biologische veiligheid van de IAVM/SAAZ-Unie, Nederlandse Vereniging voor Gentherapie (NVGT), de European Biosafety Association, de Belgium Biosafety Professionals, e.a. Tevens nemen leden van de Commissie namens de vereniging deel aan inspraakprocedures. Recente voorbeelden hiervan zijn het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021 en de komende wijziging van het Besluit- en de Regeling GGO.

Publicaties van de commissie

De Commissie heeft sinds haar bestaan verschillende documenten gemaakt die door de BVF gebruikt kunnen worden binnen zijn eigen werkveld en instituut. Dit zijn:

 • Leidraad voor een Handboek GGO Ingeperkt Gebruik. Deze Leidraad is bedoeld als een hulpmiddel voor de Biologischeveiligheidsfunctionaris bij het opzetten van een eigen handboek ter implementatie van Hoofdstuk 3 van de Regeling GGO. Het kan tevens gebruikt worden om een bestaande organisatie en bestaand handboek te optimaliseren. Het hebben van een handboek is geen wettelijke verplichting, in de praktijk blijkt het een nuttig middel te zijn om de interne organisatie helder te krijgen voor alle betrokkenen binnen een instelling. Deze Leidraad is bedoeld als een handreiking en niet als blauwdruk.
 • Extern Transport van Biologisch Materiaal. In dit document is de complexe materie rondom het nationale en internationale transport van biologisch materiaal overzichtelijk samengevat. Tevens zijn flowschema’s gemaakt voor het indelen van biologische stoffen in juiste vervoerscategorie.
 • Vanuit de Regeling GGO moet de vergunninghouder een procedure opstellen om de vakbekwaamheid van medewerkers te beoordelen (Regeling GGO artikel 5 lid 2 sub d). Samen met de Commissie Educatie zijn formulieren gemaakt voor het beoordelen van uitvoerend medewerkers van GGO-projecten en voor het beoordelen van verantwoordelijk medewerkers van GGO-projecten.
 • In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van Radboud Universiteit en UMC St Radboud Nijmegen zijn voor het werken met cel- en weefselkweek veiligheidsvoorschriften opgesteld.

Overige publicaties

De kerncommissie Wet- en Regelgeving bestaat uit de volgende leden:

 • M.W.J.C. Jansen (Mieke)
 • E. Kampert (Evelien), voorzitter mail
 • G. van Willigen (Gijsbert)

Overige leden van project- en werkgroepen:

 • F.M. Bitter (Fraukje)
 • J.W. van Driel (Hans)
 • H.J. Wisselink (Henk)
 • L.J. Woudenberg (Leo)

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS