Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Desinfectiedatabase

De Desinfectiedatabase is weer beschikbaar voor het opzoeken van desinfectiemiddelen tegen verschillende micro-organismen. De database is een als download beschikbaar Microsoft Acces runtime 2010 bestand.

Met het omzetten van de database naar Acces is het niet meer mogelijk om de database via de website te openen, de database dient eerst te worden gedownload naar de eigen computer. 
Gebruik hiervoor de link hieronder. Voor het openen is MS Access 2010 of later nodig of MS Access Runtime.

Wanneer MS Access niet is geïnstalleerd op de computer kan via de volgende link MS Acces Runtime geïnstalleerd worden. Download hier MS Acces Runtime 2010. Door gebruik te maken van MS Access Runtime is het niet nodig dat een volledige versie van MS Access is geïnstalleerd op de computer waarop de database wordt gebruikt.

Download Desinfectie database versie Q4 2016 (alleen leden)

In de database wordt naast micro-organisme en desinfectiemiddel aangegeven of het desinfectiemiddel is toegelaten door het CTGB in Nederland en onder welke productgroep (zie Toegelaten desinfectiemiddelen voor toelichting) het desinfectiemiddel valt.
Het streven is om jaarlijks de gegevens van het CTGB in de database te vernieuwen. Aan de versie naam van de database is te zien of de versie is vernieuwd (Q gevolgd door kwartaalnummer (1 t/m 4) en jaartal).
Het blijft als gebruiker mogelijk om nieuwe validatiegegevens van desinfectiemiddelen op te laten nemen in de database. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar de Commissie Desinfectie met daarin de gegevens van het desinfectans en van de toegepaste validatie: CommissieDesinfectie@bvfplatform.nl.

Na een update van de database zal deze weer gedownload moeten worden naar de eigen computer.

Korte handleiding

Op het beginscherm kan gezocht worden op vier aandachtsgebieden:

 1. Micro-organisme: in het keuze vak kan de naam van een genus opgezocht worden. Met de knop “weergeven” wordt een nieuw scherm geopend waarin bovenaan het gekozen genus staat en in het keuzevak ernaast alle species van dit genus die in de database staan. Als een species wordt aangeklikt wordt de informatie die erbij hoort in het vak eronder getoond.
  Deze informatie omvat:
  - Drie tabbladen waarop de bron van de informatie over het organisme staat, de eventuele risicogegevens die erbij horen en protocollen over het betreffende organisme. Om een protocol te openen moet het PDF-icoon worden aangeklikt, vervolgens de bijlage worden aangeklikt, waarna gekozen wordt voor “openen” (knop).
  - De effectiviteit van alle groepen werkzame stoffen, gesorteerd van hoog naar laag. Als een werkzame stof wordt geselecteerd worden ernaast alle desinfectiemiddelen met deze werkzame stof weergegeven met daarbij de effectiviteit op het organisme.
  - Bij de desinfectiemiddelen kan boven de lijst de optie “alleen toegelaten middelen” worden gekozen. Als dit wordt aangevinkt worden alleen de middelen getoond die toegelaten zijn bij het CTGB.
 2. Type micro-organisme: In het keuzevak kan een type micro-organisme worden gekozen. Dit is een groep micro-organismen met dezelfde eigenschappen, zoals bijvoorbeeld gram-negatieve bacteriën. Met de knop “weergeven” wordt een nieuw scherm geopend met alle informatie over deze groep micro-organismen. Links staat een lijst met genus van micro-organismen die tot de groep behoren, als een genus wordt geselecteerd worden in het vak eronder alle species die erbij horen getoond. De werkzame stoffen en desinfectiemiddelen die ernaast staan tonen gegevens op dezelfde manier als bij het micro-organisme onder 1.
 3. Desinfectiemiddel: In het keuzevak kan een desinfectiemiddel worden geselecteerd en met de knop “weergeven” wordt in een nieuw scherm de informatie van het gekozen desinfectiemiddel getoond. Bovenin staat getoond wat de werkzame stof is van het desinfectiemiddel en of het middel is toegelaten bij het CTGB. Indien dit het geval is wordt ook de informatie van het CTGB getoond.
  Daaronder staat de effectiviteit van het desinfectiemiddel tegen de verschillende typen micro-organismen (zie 2). Als een type wordt aangeklikt worden in de lijst ernaast de micro-organismen getoond die in deze groep vallen. Helemaal rechts staan de protocollen die betrekking hebben op het desinfectiemiddel. (voor uitleg hoe te openen: zie 1.)
 4. Werkzame stof: In het keuzevak kan een werkzame stof worden geselecteerd waarna met de knop “weergeven” de informatie van de werkzame stof in een nieuw scherm wordt getoond. Links staan de desinfectiemiddelen met de gekozen werkzame stof, met daarnaast of het desinfectiemiddel is toegelaten bij het CTGB. Als een desinfectiemiddel wordt aangeklikt worden eronder eventuele protocollen van dit desinfectiemiddel weergegeven.
  Daarnaast staat de effectiviteit van de werkzame stof op de verschillende typen micro-organismen (zie 2). Als een type wordt aangeklikt worden in de lijst ernaast de micro-organismen getoond die in deze groep vallen.

Op ieder scherm is er een mogelijkheid om meer informatie over het gekozen organisme, middel, etc. op te zoeken met de links naar Wikipedia, Google of PubMed.

Voor het bepalen of een desinfectiemiddel geschikt is voor het desinfecteren van micro-organismen, wordt in de database gebruik gemaakt van de kruistabel "The Antimicrobial Spectrum of Disinfectans" van The Center for Food Security & Public Health van de Iowa State University.

Validatie

Bij het gebruik van desinfectiemiddelen is het altijd belangrijk dat wordt getest (gevalideerd) of het desinfectiemiddel werkt in de eigen situatie. Een desinfectiemiddel kan geschikt zijn voor het desinfecteren van bepaalde micro-organismen, maar de omstandigheden van de beschreven validatie in literatuur e.d. hoeft niet gelijk te zijn aan de situatie op de werkplek waar het toegepast gaat worden. Het is daarom belangrijk om op de eigen werkplek een specifieke validatie van het middel uit te voeren om zeker te weten of het onder de werkplekomstandigheden ook nog voldoende werkt. Verschillen in desinfectie ontsaan door verschillen in omstandigheden, denk hierbij b.v. aan droge oppervlakken t.o.v. vloeistoffen, maar ook zit er verontreiniging/eiwit in vloeistoffen die het desinfectiemiddel al gedeeltelijk neutraliseren. Hiernaast zijn er nog verschillende parameters die de goede werking van een desinfectiemiddel kunnen beïnvloeden, waardoor validatie erg belangrijk is. Hierna weet je in ieder geval of een desinfectiemiddel in jouw situatie werkt!

Hieronder vindt je verschillende NEN-normen waarin het validatieproces beschreven wordt.

Projectplan ‘Validatie van afdoding’
In 2017 is het projectplan geschreven voor het nieuwe project ‘Validatie van afdoding’ dat handvatten moet gaan bieden bij validatie van afdoding tot een aanvaardbaar niveau. In 2018 zal een kennisdeel en een leerdeel worden uitgewerkt. Aan de orde zullen komen desinfectie-, decontaminatie-, destructie- en sterilisatiemiddelen/apparaten/methoden. Verwachting is dat de richtlijn in 2019 gereed zal zijn.

Arbo veiligheid

Het werken met desinfectiemiddelen is werken met chemische stoffen. Zoals voor andere chemische stoffen geldt ook voor desinfectiemiddelen dat de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen wanneer ermee wordt gewerkt.

 • Gebruik wanneer de handleiding/het veiligheidsblad van het middel het voorschrijft de voor geschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • Bekijk de manier waarop een middel moet worden toegepast.
 • Meng verschillende desinfectiemiddelen niet met elkaar.

 

NEN-normen

Verder hebben wij een aantal NEN-normen aangeschaft die alleen voor leden beschikbaar zijn:

NEN-EN 12791
Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfectants - Test method and requirement (phase 2/step 2)
ICS 11.080.20

NEN-EN 14561
Chemical disinfectants and antiseptics -
Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements

NEN-EN 1276
Chemische desinfectantia en antiseptica -
Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de bactericidewerking van chemische desinfectantia en antiseptica
gebruikt in voedsel, in industriële, huishoudelijke en institutionele omgeving
- Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1)

NEN 14885
Chemical disinfectants and antiseptics -
Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS