Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  | Privacy  |  English

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.


Sinds het Europese Hof besloten heeft dat genome editing van planten onder de ggo-regelgeving valt, is een debat ontstaan over de al dan niet noodzaak van aanpassing van de EU regelgeving. In het symposium wordt door een aantal internationale sprekers een overzicht gegeven van de mogelijkheden en beperkingen die genome editing biedt voor de plantenveredeling en gewasverbetering, de verschillende perspectieven op genome editing, de wereldwijde verschillen in regelgeving en de consequenties daarvan, en mogelijk alternatieven voor de huidige Europese regelgeving.

Aanmelding voor dit symposium kan via de symposiumwebsite. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar aanmelding vooraf is noodzakelijk vanwege de beperkte capaciteit van de zaal en vanwege veiligheidsoverwegingen.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Leidraad incidenten beheersing

De Leidraad "Beheersen ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risicoklasse 2 en 3)" is afgerond en op de website geplaatst. De leidraad is te downloaden voor leden van het BVF-platform in het ledendeel van de website. Niet-leden kunnen het doc
Lees meer »

Symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation'

De COGEM organiseert het internationale symposium 'Gene edited crops; global perspectives and regulation', op donderdag 10 oktober a.s. in de zaal van de Eerste Kamer in Den Haag.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS