Nieuws

23 nov

Rathenau Instituut | Rapport ‘Samen voor bioveiligheid

Het Rathenau Instituut onderzocht hoe de uitvoering van het bioveiligheidsbeleid op dit moment in Nederland functioneert, en of deze voldoende toekomstbestendig is.

De afgelopen vijftig jaar zijn de technieken om DNA aan te passen steeds sneller en eenvoudiger geworden. Ze worden op steeds meer plekken toegepast. Deze biotechnologie biedt veel kansen, zoals nieuwe medische behandelingen of efficiënte groei van voedselgewassen. Maar er zijn ook risico’s, waarvan de ernst en omvang vaak moeilijk zijn te voorspellen.

Om de risico’s tot een minimum te beperken, is tegelijkertijd met de opkomst van biotechnologie beleid ontwikkeld op het gebied van veiligheid. Het Rathenau Instituut onderzocht hoe de uitvoering van dit bioveiligheidsbeleid op dit moment in Nederland functioneert, en of het voldoende is toegerust voor de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie.

Ze concluderen dat de veiligheid binnen het biotechnologieonderzoek op dit moment gewaarborgd is, maar wel steeds meer onder druk staat. Er is een tekort aan aandacht en waardering voor kennis over bioveiligheid binnen innovatiegericht onderzoek. Hierdoor is het voor wetenschappers lastig om een goede rol te spelen in de uitvoer van het bioveiligheidsbeleid, terwijl juist zij belangrijke kennis kunnen leveren over bioveiligheid. 

U leest welke beleidsopties het Rathenau Instituut voorstelt om de uitvoering van het bioveiligheidsbeleid toekomstbestendig te maken in het rapport: Samen voor bioveiligheid | Rathenau Instituut.

Afbeelding bij evenement Rathenau Instituut | Rapport ‘Samen voor bioveiligheid