Vereniging BVF Platform

platform biologischeveiligheidsfunctionarissen

Print  | Contact  | Disclaimer  | Sitemap  |  English

Welkom op de website van de Vereniging BVF Platform

De Vereniging BVF Platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De Vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor biologischeveiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving inzake het vervaardigen en toepassen van genetisch gemodificeerde organismen.

Daarnaast richt de Vereniging zich op ondersteuning van hen die in hun werk te maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen, zoals bedoeld in het Arbo-besluit. De Vereniging stimuleert uitwisseling van kennis door het geven van informatie en het organiseren van studiebijeenkomsten. Zij wil onderzoek gericht op de praktijk bevorderen en de belangen van leden behartigen bij overheden en andere instanties.

Voor nationale en internationale bijeenkomsten op het gebied van de biologische veiligheid en beveiliging zie pagina Agenda.

Login leden

Wachtwoord vergeten?

Actueel

Nieuwsbrief Vereniging BVF Platform

Nieuwsbrief 34 van september 2014 van de Vereniging BVF Platform. De nieuwsbrief is weer te vinden als PDF-bestand op het ledendeel in de folder docum
Lees meer »

Reactie op het uitstel van de invoering Besluit en Regeling ggo

Namens de Vereniging BVF Platform is op 1 juli 2014 middels een brief een reactie ingediend op het uitstel van de invoering van het Besluit en de Regeling ggo.
Lees meer »


Powered by ThirdWave CMS