Banner afbeelding Commissies

Commissies

De Vereniging BVF Platform heeft momenteel vijf commissies verdeeld naar hoofdonderwerpen. Binnen een commissie kunnen opdrachten uitgevoerd worden door een projectgroep. Dit is afhankelijk van de onderwerpen die spelen in het werkveld of onderwerpen die via een vraag bij het bestuur terecht zijn gekomen en als verzoek bij de betreffende commissie zijn neergelegd. Onderstaand vindt u een overzicht van deze commissies, met daarbij vermeld de belangrijkste onderwerpen.

Commissie Educatie
richt zich onder meer op het formuleren van (aan medewerkers) te verlangen kennis en vaardigheden, en aanstellingscriteria voor de BVF.

Commissie Wet- & Regelgeving
heeft als aandachtsgebied de regelgeving met betrekking tot GGO’s, pathogene micro-organismen en gentherapie.

Commissie Desinfectie
werkt aan validatie van desinfectie-methoden en -apparatuur.

Commissie Communicatie
zorgt voor onderhoud van de website, de discussielijst en uitgave van de digitale nieuwsbrief .

Kascommissie
controleert de inkomsten, uitgaven en banksaldi van de Vereniging.

Symposium Commissie
organiseert bijeenkomsten en symposia voor de leden van de Vereniging.