Banner afbeelding Commissie Communicatie

Commissie Communicatie

Het doel van de commissie is het bevorderen van de communicatie tussen leden van de Vereniging BVF Platform en het geven van actuele informatie over biologische veiligheid en daaraan gerelateerde activiteiten. De commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een open website, een gesloten website voor de leden en een e-mail nieuwsbrief (uitsluitend voor leden). De commissie besteedt aandacht aan zaken die van direct belang zijn voor de leden bij de uitoefening van hun taak als BVF. Het betreft o.a.:

 • Relevante wet- en regelgeving en nieuwe (internationale) ontwikkelingen op dit gebied
 • Voorbeelden van uitwerkingen van de regelgeving (of verwijzingen ernaar)
 • Verenigingsactiviteiten

Activiteiten van de commissie:

 • Aankondigen cursussen en bijeenkomsten
 • Het onderhouden van een discussielijst (mailinglist) waarop leden over bepaalde onderwerpen van gedachte kunnen wisselen
 • Nieuwsberichten
 • Een webpagina met veelgestelde vragen (FAQ)
 • Verwijzingen naar relevante websites (Links)
 • Toepasselijke literatuur
 • Twitteraccount actief gebruiken (@BVFPlatform)

Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van de werkzaamheden van de Commissie Communicatie kunt u zich per e-mail wenden tot de Commissie Communicatie.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • K.A.J. de Cock (Karin)
 • F.H. van Dooren (Faas)
 • N.M. Faber (Nanne)
 • M. van den Heuvel - Pelt (Manon) (voorzitter)
 • I.S. Lantinga - van Leeuwen (Irma)