Banner afbeelding Kascommissie

Kascommissie

De commissie bestaat in 2020-2021 uit de volgende leden:

  • B.J.M. Verduin (Dick)
  • P. Staugaard (Per)
  • M. Markerink - van Ittersum (Marjanne), reservelid