Banner afbeelding Commissie Wet- & Regelgeving

Commissie Wet- & Regelgeving

Werkprogramma

De Commissie volgt de ontwikkeling van wet- en regelgeving met betrekking tot werkzaamheden met GGO's en biologische agentia en aangrenzende. Hiertoe worden contacten onderhouden met onder meer de Ministeries van IenWLNVVWSSZW, met de inspecties ILT en de NVWA en met Bureau GGO en de COGEM. Ook worden contacten onderhouden met andere organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Werkgroep biologische veiligheid van de Saaz-UnieNederlandse Vereniging voor Gen- en celtherapie (NVGCT), de European Biosafety Association, de Belgium Biosafety Professionals, e.a. De Commissie is vertegenwoordigd in verschillende overlegstructuren zoals de klankbordgroep en de discussiegroep medische ggo producten van IenW.  Op verzoek van het bestuur bereidt de Commissie zienswijzen voor bij nieuwe wetswijzigingen.

De kerncommissie Wet- en Regelgeving bestaat uit de volgende leden:

 • M.W.J.C. Jansen (Mieke)
 • E. Kampert (Evelien), voorzitter mail
 • S. Koopmans (Sicco)
 • M. Brik Ternbach (Michel)
 • M van Bergen (Marcel), link naar het bestuur

In 2021 heeft het bestuur het project ‘Handleiding voor uitvoering aangrenzende wetgeving van biologische materialen’ goedgekeurd met als doelstelling:
a.    het ontwikkelen van een beslisboom waarin de relatie ggo’s / biologische agentia en de aangrenzende wetgeving van biologische materialen zichtbaar wordt gemaakt;
b.    het opstellen van Leidraden van de aangrenzende wetgeving als handleiding voor de leden van het BVF platform. 
 

Om dit te realiseren zijn, waren reeds of worden de volgende subcommissies c.q. werkgroepen ingericht:Subcommissie GGO’s en biologische agentia

 • Subcommissie GGO's en biologische agentia
 • Subcommissie Fytosanitaire zaken
 • Werkgroep Transport
 • Werkgroep  Dierlijke bijproducten
 • Werkgroep Werken met dierlijke ziekteverwekkers
 • Werkgroep Nagoya Protocol
 • Werkgroep Cites
 • Werkgroep Export Strategische goederen (inclusief Dual Use Reseach of Concern)

Publicaties van de commissie:
De volgende Leidraden zijn beschikbaar op het ledendeel van de website BVF Platform: 
-    Leidraad ‘Extern Transport van Biologische Materialen 2012’
-    Leidraad "Gebruik van dierlijke bijproducten voor onderzoek, diagnose of onderwijs’ (derde uitgave april 2023)
-    Leidraad ‘Nagoya Protocol’ (21 oktober 2022)
-    Leidraad ‘Werken met en vervoeren van dierlijke ziekteverwekkers’ (17 januari 2024)