Banner afbeelding Kernactiviteiten

Kernactiviteiten

De vereniging biedt o.a. de volgende diensten:

  • Actueel ledenbestand van BVF's
  • Open website met eigen informatie over biologische veiligheid en verwijzingen naar andere sites met bioveiligheids-informatie.
  • Discussielijst voor leden van de vereniging. Via deze e-maillijst kunnen collega’s en experts benaderd worden voor vragen op het gebied van bioveiligheid en biobeveiliging. Vragen worden meestal snel en doeltreffend beantwoord.
  • E-mail nieuwsbrief. Uitsluitend bestemd voor de leden, waarmee informatie kan worden verstrekt, zoals meningen, beleidsvoornemens en voorlopige standpunten van de vereniging, BVF's of overheden. De frequentie en het moment van verschijnen van de nieuwsbrief hangt af van de actualiteit. De planning is eens per kwartaal.
  • Studiebijeenkomsten. Tenminste eenmaal per jaar een symposium met een actueel onderwerp over biologische veiligheid. Het symposium fungeert tevens als contactmoment met collega’s om een actief netwerk te onderhouden.