Banner afbeelding Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

De vereniging is op 20 mei 1999 te Utrecht opgericht en is voortgekomen uit het in 1996 tijdens een landelijke bijeenkomst van biologischeveiligheidsfunctionarissen ingestelde BVF Platform. De directe aanleiding daartoe was de behoefte bij BVF`s aan een onafhankelijk forum voor het uitwisselen van kennis en ervaring en voor het bundelen van hun belangen.

Het platform is omgezet in een vereniging met het oog op de mogelijkheid van het verwerven van gelden voor het uitvoeren van projecten. Op 19 november 1999 vond te Utrecht de eerste Algemene Ledenvergadering en tevens oprichtingsvergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden onder meer vier van de huidige werkcommissies ingesteld: de commissies Wet- en regelgeving, Educatie, Desinfectie en Communicatie. Aansluitend aan de ledenvergadering vond het mini-symposium “GGO`s over de vloer” plaats, over de praktische implementatie van hoofdstuk 3 van de Regeling GGO.

De afgelopen 20 jaar is het jaarlijkse symposium met uiteenlopende titels georganiseerd. De  jaarvergaderingen vinden op dezelfde dag plaats om leden de kans te geven zich uit te spreken over de koers van de vereniging. Hieronder de titels van de symposia, waarbij op het ledendeel van de vereniging de aanwezige presentaties te raadplegen zijn.

 • Vervoer van micro-organismen (2000)
 • Bouw en inrichting van ingeperkte laboratoria (2001)
 • Nieuwe Regeling GGO (2002)
 • De GGO-controle onder de loep (2003)
 • GGO`s in de samenleving: van Ingeperkt Gebruik naar Introductie in het Milieu (2004)
 • Desinfectie: een zaak van leven en dood (2005)
 • EBSA conferentie (2006)
 • Desinfectie: kans of risico op overleving? (2007)
 • De BVF in een veranderende wereld: verdieping, verbreding & professionalisering (2008)
 • De BVF en aangrenzende werkvelden (2009)
 • Actuele ontwikkelingen rond bioveiligheid (2010)
 • Facetten van biologische veiligheidsmanagement (2011)
 • Wat doet een GGO op de "markt" (2012)
 • Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe bio-risico`s (2013)
 • Risico-analyses, voorkomen versus genezen (2014)
 • Micro-organismen kennen geen grenzen (2015)
 • Genetische manipulatie. Waarom niet?! (2016)
 • De BVF in een "geregeld" Europa!  (2017)
 • De wondere wereld van de Biologische Veiligheid (2018)
 • Past - Present - Future (2019)
 • Voor de BVF, door de BVF (2022)