Banner afbeelding Commissie Desinfectie

Commissie Desinfectie

De Commissie Desinfectie houdt zich bezig met facetten rond desinfectie.
Het gebruik in laboratoria van desinfectiemiddelen, die nog niet in Nederland zijn toegelaten voor deze toepassing, is een aandachtspunt. Ook het verder door ontwikkelen en accuraat houden van de desinfectiedatabase heeft doorlopend onze aandacht.

Het project ‘Beheersen van ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia van risico-klasse 3`, wordt door meerdere commissies van de Vereniging BVF Platform uitgevoerd.

In 2018-2019 krijgt ‘Validatie van afdoding’ aandacht van de commissie. De bedoeling is dat handvatten aangeboden gaan worden bij validatie van afdoding tot een aanvaardbaar niveau.

Als commissie staan wij in contact met het Ministerie van IenM, de inspectie Leefomgeving & Transport , het Ctgb en het Kennisnetwerk Biociden.
De commissie verzoekt iedereen om suggesties aan te dragen voor specifieke onderwerpen of urgente zaken op het gebied van desinfectie, zodat de commissie een goed beeld krijgt van de huidige problematiek en hierop kan inspelen.

De Commissie Desinfectie bestaat uit de volgende leden:

  • K.E. Bakker (Cathy), voorzitter mail
  • O. Daviena (Olaf)
  • N.P. Beenhakker (Niels) - contactpersoon bestuur
  • P.T. Odinot (Paul)
  • L. van Lierop (Laurens)
  • M. Pellenkoft (Miranda)
  • A.I. Voskamp (Ingrid)

e-mail: commissiedesinfectie@bvfplatform.nl