Banner afbeelding Commissie Desinfectie

Commissie Desinfectie

De Commissie Desinfectie houdt zich bezig met facetten rond desinfectie.
Het gebruik in laboratoria van desinfectiemiddelen, die nog niet in Nederland zijn toegelaten voor deze toepassing, is een aandachtspunt. Ook het verder door ontwikkelen en accuraat houden van de desinfectiedatabase heeft doorlopend onze aandacht.

In 2019 is de leidraad ‘Beheersen van ongewenste gebeurtenissen met biologische agentia (risico-klasse 2 en 3)` gepubliceerd. Deze leidraad is door meerdere commissies van de Vereniging BVF Platform uitgevoerd.

Op dit moment wordt gewerkt aan de leidraad ‘Validatie van afdoding’ door de commissie desinfectie. De bedoeling is dat handvatten aangeboden gaan worden bij validatie van afdoding tot een aanvaardbaar niveau.

In de kennisbank > Desinfectie is meer informatie te vinden over desinfecteren en desinfectie gerelateerde onderwerpen.

Als commissie staan wij in contact met het Ministerie van IenM, de inspectie Leefomgeving & Transport , het Ctgb en het Kennisnetwerk Biociden.
De commissie verzoekt iedereen om suggesties aan te dragen voor specifieke onderwerpen of urgente zaken op het gebied van desinfectie, zodat de commissie een goed beeld krijgt van de huidige problematiek en hierop kan inspelen.

De Commissie Desinfectie kent een gedeelt voorzitterschap en bestaat uit de volgende leden:

 • K.E. Bakker (Cathy), voorzitter (aandachtsveld: Niet toegelaten desinfectiemiddelen) mail
 • N.P. Beenhakker (Niels) - contactpersoon bestuur
 • L.A.M. de Haan (Wies)
 • V.E.H. van Leeuwen (Vivian)
 • L. van Lierop (Laurens)
 • P.T. Odinot (Paul), voorzitter (aandachtsveld: validatie van afdoding) mail
 • M. Pellenkoft (Miranda)
 • J.J. de Soet (Hans)
 • E.P. Varion (Liesbeth)
 • D.H. Veening (Désirée)
 • A.I. Voskamp (Ingrid)

e-mail: commissiedesinfectie@bvfplatform.nl