Banner afbeelding Validatie

Desinfectie

Validatie

Bij het gebruik van desinfectiemiddelen is het altijd belangrijk dat wordt getest (gevalideerd) of het desinfectiemiddel werkt in de eigen situatie.

Een desinfectiemiddel kan geschikt zijn voor het desinfecteren van bepaalde micro-organismen, maar de omstandigheden van de beschreven validatie in literatuur e.d. hoeft niet gelijk te zijn aan de situatie op de werkplek waar het toegepast gaat worden. Het is daarom belangrijk om op de eigen werkplek een specifieke validatie van het middel uit te voeren om zeker te weten of het onder de werkplekomstandigheden ook nog voldoende werkt. Verschillen in desinfectie ontstaan door verschillen in omstandigheden, denk hierbij b.v. aan droge oppervlakken t.o.v. vloeistoffen, maar ook zit er verontreiniging/eiwit in vloeistoffen die het desinfectiemiddel al gedeeltelijk neutraliseren. Hiernaast zijn er nog verschillende parameters die de goede werking van een desinfectiemiddel kunnen beïnvloeden, waardoor validatie erg belangrijk is. Hierna weet je in ieder geval of een desinfectiemiddel in jouw situatie werkt!

Overzicht van relevante NEN-normen

Projectplan ‘Validatie van afdoding’

Het project ‘Validatie van afdoding’ gaat handvatten bieden bij validatie van afdoding tot een aanvaardbaar niveau. Aan de orde zullen komen desinfectie-, decontaminatie-, destructie- en sterilisatiemiddelen/apparaten/methoden. Verwachting is dat de richtlijn in 2023 gereed zal zijn.