NEN-normen

Desinfectie:

NEN-EN 12791
Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfectants - Test method and requirement (phase 2/step 2)
ICS 11.080.20


NEN-EN 14561
Chemical disinfectants and antiseptics -
Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements


NEN-EN 1276
Chemische desinfectantia en antiseptica -
Kwantitatieve suspensieproef voor de bepaling van de bactericidewerking van chemische desinfectantia en antiseptica
gebruikt in voedsel, in industriële, huishoudelijke en institutionele omgeving
- Beproevingsmethode en eisen (fase 2, stap 1)


NEN 14885
Chemical disinfectants and antiseptics -
Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics