Disclaimer

Disclaimer voor www.bvfplatform.nl

Vereniging BVF platform (Kamer van Koophandel: 30156669), hierna te noemen de vereniging, verleent u hierbij toegang tot www.bvfplatform.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
De vereniging behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 


Beperkte aansprakelijkheid

De vereniging spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de vereniging.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de vereniging nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de vereniging. Tenzij anders vermeld.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de vereniging, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is en met inachtneming van artikel 9.3 uit het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Datum 1e publicatie: 04-10-2023