Banner afbeelding Commissie Educatie

Commissie Educatie

Commissie Educatie ontplooit activiteiten op het gebied van scholing en training van medewerkers en professionals in bioveiligheid. De commissie heeft als doel: het vergroten van de kennis en het verbeteren van de vaardigheden van de startende en ervaren BVF, onderzoekers en studenten.

In het figuur hieronder vind je een overzicht van onderwerpen waarmee de commissie zich bezig houdt. Een aantal middelen zijn beschikbaar of nog in ontwikkeling.

Klik op de items in het diagram om meer te lezen

Diagram
Startende BVF
Toelating BVF
BVF Cursus
Buddy Systeem
Uitbreiding
toelating BVF
Ervaren BVF
Verdiepende
BVF opleiding
Uitbreiding
toelating BVF
Expert BVF
Gecertificeerde BVF

Startende BVF

Als BVF word je aangesteld door je werkgever. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan moet je toegelaten worden als BVF door Bureau GGO (BGGO) en word je uitgenodigd voor het volgen van de BVF-cursus.

Scroll naar het diagram


Lopende projecten en projectvoorstellen

De commissie is momenteel bezig met de uitwerking van o.a. onderstaande onderwerpen.

Project ‘BVF cursus’.

In de werkgroep ‘BVF-toelatingscriteria’ is de wens om geuit om de huidige BVF-cursus te verbeteren (Blended learning) en toetsbaar te maken zodat bevestigd kan worden dat de cursist de inhoud van de cursus na de toets heeft begrepen. In 2021 is de cursus aangepast en is een workshop "Incident afhandeling" toegevoegd. De commissie educatie heeft de regie over de inhoud van de cursus. Leden van het BVF platform zullen als begeleider/tutor optreden van een groepje beginnende collega's. 

Project standaardiseren VMT-onderwijs.

De Commissie Educatie weet van o.a. commissie-leden en het bestuur van BVF Platform, dat het VMT onderwijs in Nederland per onderwijsinstelling verschilt in vorm, inhoud en omvang. Daarnaast ontbreekt een overzicht van het aanbod van VMT cursussen voor mensen, die in een laboratorium werkzaam zijn, maar nog niet bekend zijn met VMT. Daarom heeft de Commissie Educatie een enquête uitgezet waarin verschillende onderwijsinstellingen zijn bevraagd over VMT onderwijs. De belangrijkste vraag is waaraan een VMT cursus minimaal moet voldoen. Er is gestart met het opstellen van minimale leerdoelen voor de praktijk en de theorie.. Er is tevens afgesproken met het BVF Platform bestuur om eerst feedback op te halen bij diegene die input hebben gegeven tijdens de enquête. Uiteindelijk worden de leerdoelen op de website gepubliceerd met een lees- en gebruikswijzer.

Project: Voorlichting en onderricht voor BVF en MVF.

Het Besluit en de Regeling ggo schrijven voor dat een instelling die met genetisch gemodificeerde organismen werkt één of meerdere toegelaten biologischeveiligheidsfunctionarissen (BVF-en) aanstelt. De BVF is belast met voorlichting, onderricht en toezicht op de werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). N.a.v. een onderzoek in het werkveld m.b.t. de nieuwe Regeling ggo heeft het BVF Platform bestuur de opdracht geformuleerd om scholing voor de ervaren BVFen MVFop te zetten. Deze opdracht is uitgewerkt in deze projectbeschrijving. In dit project, wordt door de Commissie Educatie van de Vereniging BVF Platform de beschrijving gegeven van de stappen die nodig zijn om te komen tot verdiepende cursussen voor de BVF en de MVF. Klik hier voor de volledige projectbeschrijving

Wanneer je denkt de commissie van dienst te kunnen zijn, of wanneer je vragen hebt, dan hoort de voorzitter van de Commisse Educatie dat graag van je.

De Commissie Educatie bestaat uit de volgende leden:

  • Anneke Braks (Braks Biosafety)
  • Joep van den Dikkenberg (Universiteit Utrecht)
  • Linda van Genne (Hogeschool Van Hall Larenstein)
  • Kees Korbee (Antoni van Leeuwenhoek); namens BVF-Platform bestuur
  • Daniëlle Odinot-Lahaye (Radboudumc)
  • Marjanne Markerink-van Ittersum (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Marleen Schiffler (Amsterdam UMC)
  • Barry-Lee Waarts (UMC Groningen); Voorzitter
  • André Zandvoort (Rijksuniversiteit Groningen)