Banner afbeelding Discussielijst

Communicatie

Discussielijst

Via deze lijst kunt u experts benaderen voor vragen op het gebied van bioveiligheid. Vragen worden meestal snel en doeltreffend beantwoord.

Under construction 

De discussielijst is overgegaan van listserv naar google groups. 
Extra informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Gedragscode discussielijst

Om het discussieplatform voor iedereen toegankelijk te houden is een gedragscode opgesteld met richtlijnen om de communicatie ordelijk te laten verlopen. De richtlijnen zijn hier in te zien. 

Discussielijst inkijken

Voor kijkrechten in de discussielijst of toegevoegd worden aan, neem contact op met commissie communicatie via commissiecommunicatie@bvfplatform.nl