Banner afbeelding Discussielijst

Communicatie

Discussielijst

Via deze lijst kunt u experts benaderen voor vragen op het gebied van bioveiligheid. Vragen worden meestal snel en doeltreffend beantwoord.

Gedragscode discussielijst

Om het discussieplatform voor iedereen toegankelijk te houden is een gedragscode opgesteld met richtlijnen om de communicatie ordelijk te laten verlopen. De richtlijnen zijn hier in te zien. 

Discussielijst inkijken

Directe link naar discussielijst van de Vereniging BVF Platform (BVF-Platform@list.ecompass.NL).  Deze werkt alleen als u al aangemeld bent als deelnemer aan de discussielijst.
Hier, in het archief, vind je ook de discussies sinds 2001

Discussielijst aanmelden - stap 1 Listserv

AANMELDEN bij Listserv voor het kunnen gebruiken van de discussielijst van de Vereniging BVF Platform als u BVF bent of gaat worden. Het is geen alternatief voor het aanmelden als lid bij de Vereniging BVF Platform. Het begint met u aan te melden bij LISTSERV voor een wachtwoord.

Discussielijst aanmelden - stap 2 Commissie Communicatie

Stuur een mail aan één van de lijstbeheerders (Marc Fluttert, Karin de Cock en Arie Voordouw) met het verzoek om deel te nemen aan de discussielijst via Commissie Communicatie.

Deelname aan discussielijst tijdelijk stopzetten

U kunt het ontvangen van berichten via de discussielijst tijdelijk stopzetten op de website
http://list.ecompass.nl/cgi-bin/wa?INDEX
Ga naar Subscriber`s Corner en haal het vinkje weg bij Mail Status.

Deelname aan de discussielijst weer aanzetten

U kunt het ontvangen van berichten via de discussielijst weer aanzetten op de website
http://list.ecompass.nl/cgi-bin/wa?INDEX
Ga naar Subscriber`s Corner en vink Mail Status aan.

Gemiste e-mail/archief

De gemiste mail en het archief kunt u zien op de website http://list.ecompass.nl/cgi-bin/wa?INDEX
Klik hier op BVF-PLATFORM.