Banner afbeelding Discussielijst

Communicatie

Discussielijst

Aan het lidmaatschap van het BVFplatform zijn voordelen verbonden zoals deelname aan de discussielijst.

Wat is de discussielijst
De discussielijst is een communicatiemiddel tussen leden van BVFplatform.

Wat kan ik met de discussielijst
Via deze lijst kunt u experts benaderen voor vragen op het gebied van bioveiligheid. Vragen worden meestal snel en doeltreffend beantwoord. Om het discussieplatform voor iedereen toegankelijk te houden is een gedragscode opgesteld met richtlijnen om de communicatie ordelijk te laten verlopen. De richtlijnen zijn hier in te zien (linken).

De discussielijst van het BVFplatform wordt gedeeld via google groups (https://groups.google.com )

Aanmelden voor de discussielijst (google groups)
Voor het aanmelden verwijzen wij graag naar de ledenpagina van het BVFplatform.

Voor vragen neem contact op met de commissiecommunicatie via commissiecommunicatie@BVFplatform.nl