Banner afbeelding Arboveiligheid van desinfectiemiddelen

Desinfectie

Arboveiligheid van desinfectiemiddelen

Het werken met desinfectiemiddelen is werken met chemische stoffen. Zoals voor andere chemische stoffen geldt ook voor desinfectiemiddelen dat de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen wanneer ermee wordt gewerkt

  • Gebruik wanneer de handleiding/het veiligheidsblad van het middel het voorschrijft de voor geschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. 
  • Bekijk de manier waarop een middel moet worden toegepast.
  • Meng verschillende desinfectiemiddelen niet met elkaar.