Banner afbeelding Desinfectiedatabase

Desinfectie

Desinfectiedatabase

Het BVF platform stelt de Desinfectiedatabase voor het opzoeken van desinfectiemiddelen tegen verschillende micro-organismen aan haar leden beschikbaar. De database is via de link hieronder als download beschikbaar (Microsoft Acces runtime 2010 bestand).

Download de database via het ledendeel van de website hier.

OM de databse te kunnen gebruiken dient deze eerst te worden gedownload naar de eigen computer. Om de database te kunnen gebruiken is het programma MicroSoft Access 2010 of later nodig of MS Access Runtime.

Wanneer MS Access niet is geïnstalleerd op de computer kan via de volgende link MS Acces Runtime geïnstalleerd worden. Door gebruik te maken van MS Access Runtime is het niet nodig dat een volledige versie van MS Access is geïnstalleerd op de computer waarop de database wordt gebruikt.

Download hier MS Acces Runtime 2016.

In de database wordt naast micro-organisme en desinfectiemiddel aangegeven of het desinfectiemiddel is toegelaten door het CTGB in Nederland en onder welke productgroep (zie Toegelaten desinfectiemiddelen voor toelichting) het desinfectiemiddel valt.
Het streven is om jaarlijks de gegevens van het CTGB in de database te vernieuwen. Aan de versie naam van de database is te zien of de versie is vernieuwd (Q gevolgd door kwartaalnummer (1 t/m 4) en jaartal). Als een nieuwe versie beschikbaar komt dan zal dit op de website bekend worden gemaakt. Na een update van de database zal deze weer gedownload moeten worden naar de eigen computer.

Als gebruiker is het mogelijk om nieuwe validatiegegevens van desinfectiemiddelen op te laten nemen in de database. Dit kunnen eigen validaties, wetenschappelijke validaties of validaties bij de product omschrijving van het desinfectiemiddel zijn. Voor het laten opnemen van een validatie in de desinfectie database kan een mail gestuurd worden naar de Commissie Desinfectie met daarin de gegevens van het desinfectans en van de toegepaste validatie: CommissieDesinfectie@bvfplatform.nl.

 

Korte handleiding

Op het beginscherm kan gezocht worden op vier aandachtsgebieden:

 1. Micro-organisme: in het keuze vak kan de naam van een genus opgezocht worden. Met de knop “weergeven” wordt een nieuw scherm geopend waarin bovenaan het gekozen genus staat en in het keuzevak ernaast alle species van dit genus die in de database staan. Als een species wordt aangeklikt wordt de informatie die erbij hoort in het vak eronder getoond.
  Deze informatie omvat:
  - Drie tabbladen waarop de bron van de informatie over het organisme staat, de eventuele risicogegevens die erbij horen en protocollen over het betreffende organisme. Om een protocol te openen moet het PDF-icoon worden aangeklikt, vervolgens de bijlage worden aangeklikt, waarna gekozen wordt voor “openen” (knop).
  - De effectiviteit van alle groepen werkzame stoffen, gesorteerd van hoog naar laag. Als een werkzame stof wordt geselecteerd worden ernaast alle desinfectiemiddelen met deze werkzame stof weergegeven met daarbij de effectiviteit op het organisme.
  - Bij de desinfectiemiddelen kan boven de lijst de optie “alleen toegelaten middelen” worden gekozen. Als dit wordt aangevinkt worden alleen de middelen getoond die toegelaten zijn bij het CTGB.
 2. Type micro-organisme: In het keuzevak kan een type micro-organisme worden gekozen. Dit is een groep micro-organismen met dezelfde eigenschappen, zoals bijvoorbeeld gram-negatieve bacteriën. Met de knop “weergeven” wordt een nieuw scherm geopend met alle informatie over deze groep micro-organismen. Links staat een lijst met genus van micro-organismen die tot de groep behoren, als een genus wordt geselecteerd worden in het vak eronder alle species die erbij horen getoond. De werkzame stoffen en desinfectiemiddelen die ernaast staan tonen gegevens op dezelfde manier als bij het micro-organisme onder 1.
 3. Desinfectiemiddel: In het keuzevak kan een desinfectiemiddel worden geselecteerd en met de knop “weergeven” wordt in een nieuw scherm de informatie van het gekozen desinfectiemiddel getoond. Bovenin staat getoond wat de werkzame stof is van het desinfectiemiddel en of het middel is toegelaten bij het CTGB. Indien dit het geval is wordt ook de informatie van het CTGB getoond.
  Daaronder staat de effectiviteit van het desinfectiemiddel tegen de verschillende typen micro-organismen (zie 2). Als een type wordt aangeklikt worden in de lijst ernaast de micro-organismen getoond die in deze groep vallen. Helemaal rechts staan de protocollen die betrekking hebben op het desinfectiemiddel. (voor uitleg hoe te openen: zie 1.)
 4. Werkzame stof: In het keuzevak kan een werkzame stof worden geselecteerd waarna met de knop “weergeven” de informatie van de werkzame stof in een nieuw scherm wordt getoond. Links staan de desinfectiemiddelen met de gekozen werkzame stof, met daarnaast of het desinfectiemiddel is toegelaten bij het CTGB. Als een desinfectiemiddel wordt aangeklikt worden eronder eventuele protocollen van dit desinfectiemiddel weergegeven.
  Daarnaast staat de effectiviteit van de werkzame stof op de verschillende typen micro-organismen (zie 2). Als een type wordt aangeklikt worden in de lijst ernaast de micro-organismen getoond die in deze groep vallen.

Op ieder scherm is er een mogelijkheid om meer informatie over het gekozen organisme, middel, etc. op te zoeken met de links naar Wikipedia, Google of PubMed.

Voor het bepalen of een desinfectiemiddel geschikt is voor het desinfecteren van micro-organismen, wordt in de database gebruik gemaakt van de kruistabel "The Antimicrobial Spectrum of Disinfectants" van The Center for Food Security & Public Health van de Iowa State University.