Transportrichtlijnen 2012

Vervoer van Biologische materialen

Voor onderzoek, diagnostiek en onderwijs is het van groot belang dat biologische materialen wereldwijd kunnen worden uitgewisseld. Omdat er risico’s verbonden kunnen zijn aan het transport van deze materialen, bestaan er wettelijke voorschriften voor het versturen van deze materialen. De wetgeving is complex, verandert regelmatig, sluit niet altijd op elkaar aan en is daarom niet gemakkelijk te doorgronden. Om deze reden zijn er door de Vereniging BVF Platform documenten gemaakt die een overzicht bieden van de verschillende regelgeving en achtergrondinformatie. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel om biologische materialen op een verantwoorde wijze te kunnen versturen. Deze documenten zijn tot stand gekomen in overleg met de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, de Plantenziektenkundige Dienst en TNT-Post, en hebben inhoudelijk de goedkeuring van deze instanties.

Extern transport van biologische materialen

De vijfde editie van het document “Extern transport van biologische materialen” (2012) is te raadplegen en te downloaden vanaf het ledendeel van de website van de Vereniging BVF Platform. Niet leden kunnen een gedrukt exemplaar van het document “Extern Transport van Biologische Materialen” bestellen via de secretaris van de Vereniging BVF Platform of na overmaking van € 25 op giro NL73 INGB 0008210823 van de Vereniging BVF Platform, te Houten (Let op: zonder naam adres en woonplaats kunnen we u bestelling niet verwerken). Om u een indruk te geven van het document kunt u hier de voorpagina, inhoudsopgave en inleiding raadplegen.