Banner afbeelding Desinfectie en reiniging

Desinfectie

Desinfectie en reiniging

Waar vind ik informatie over desinfectie?

  1. Raadpleeg het dossier Biociden op www.arbokennisnet.nl (via Gevaarlijke stoffen) voor algemene informatie over het (toegelaten) gebruik van desinfectiemiddelen in Nederland. 
  2. Wanneer is reiniging voldoende en wanneer moet er gedesinfecteerd worden? Reiniging verwijdert de grootste hoeveelheid aanwezige micro-organismen en hun voedingsbron, waardoor de achterblijvende organismen zich niet sterk zullen vermeerderen. Als een grotere reductie is gewenst, moet er worden gedesinfecteerd (minimaal log 5 reductie). Volledige afdoding vraagt om sterilisatie.
  3. Raadpleeg voor algemene Arbo-aspecten rond biociden Arbo-informatieblad 28 van SDU uitgevers te Den Haag. Hoofdstuk 6.1 van het boekje Veilig werken met micro-organismen, parasieten en cellen in laboratoria en andere werkruimten (H. Schellekens, Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM), 4e druk 2010) gaat over Decontaminatie. Voor specifieke Arbo- en milieuaspecten van een desinfectiemiddel is het veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) van de fabrikant de beste informatiebron.
  4. Zie bij kennisbank de desinfectiedatabase van het BVF platform
  5. Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) regelt de toelating in Nederland van handelsproducten op dit gebied. In hun database (www.ctgb.nl) vindt u de toegelaten middelen inclusief hun N-nummer, toepassingsgebied en wettelijk gebruiksvoorschrift.
  6. Biociden kunnen ook in Nederland toegelaten zijn op basis van een toelating elders in de Europese Unie. Raadpleeg bij het zoeken naar een biocide daarom ook altijd de Europese ECHA-database wanneer deze database met Nederlandse toelatingen geen resultaten geeft.
  7. Op de site van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI: sri-richtlijnen.nl) vindt u hun richtlijnen waarin desinfectie regelmatig voorkomt. De SRI heeft het onderhouden van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie die sinds 2017 niet meer actief is overgenomen. De WIP-richtlijnen zijn nog enige tijdbeschikbaar via de website (www.WIP.nl) totdat deze zijn vernieuwd door de SRI. Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) zal de werkzaamheden van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) voortzetten. In 2021 zullen, als nieuwe/herziene richtlijnen gereed zijn, gepubliceert worden door het SRI.

We  hopen dat u deze antwoorden kunt gebruiken. Aarzel niet om een nieuwe vraag te mailen aan de Commissie Desinfectie van de Vereniging BVF Platform.